CVMK, CVMD a CV 2014

24.01.2014 11:42

V letošním roce 2014 se uskuteční dvě významné výstavy v ČR a to XXXXIV. Celostátní výstava mladých králíků (CVMK) a VI. Celostátní výstava mladé drůbeže (CVMD), která proběhne ve dnech 5. - 6. září 2014 v chovatelském areálu Dvůr Nové Zámky u Litovle v Olomouckém okrese.

A dále ve dnech 14.-16. listopadu 2014 se uskuteční Celostátní výstava (CV) drobného zvířectva CHOVATEL v Lysé nad Labem.
 

—————

Zpět